dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Pojištěný dopis

Ed. Skořepa

[Answers]

(pdf)

-

V Naší řeči (8, 10) navrhuje p. K. Rocher, aby se »doporučený dopis« nazýval »pojištěný dopis«. Název tento není však možno v praxi zavésti, neboť mezi oběma výrazy je značný rozdíl významový. Zásilku doporučenou může její odesilatel ještě pojistiti, a to u některé pojišťovny (nikoliv u pošty) proti škodám, které by mu vzešly poškozením neb ztrátou její. Mezi »dopisem doporučeným«, »dopisem pojištěným« nebo »dopisem doporučeným a pojištěným« je tedy podstatný rozdíl.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 3, p. 95

Previous Pěnčín

Next Přes Brno