Časopis Naše řeč
en cz

Čaňa

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. H.) Slovenská místní jména tohoto tvaru nemohou se v češtině skloňovati jinak než podobná ženské jm. osob., jako Barča, Ma[86]ryša, Nataša. Postoupiti někomu něco (pův. něčeho) je rčení správné a znamená ustoupiti někomu z něčeho, vzdáti se něčeho, co bylo dosud mým majetkem nebo právem, v prospěch někoho jiného. Postupuje-li tedy vyšší úřad úřadu podřízenému nějaký akt k vyřízení, dává tím na srozuměnou, že se sám práva na vyřízení vzdává a přenechává je úřadu podřízenému. — Obec Běloves, o jejímž původním jméně Bílovec bylo v N. Ř. vykládáno, leží u Náchoda. Bylo-li by dovoleno zaváděti v železničním seznamu tvar původní, jest těžko nám rozhodovati; snad by to ani nebylo žádoucí: forma Běloves, ať už vznikla jakýmkoli způsobem a právem, se už vžila a zakořenila a tím také nabyla práva na život. — Ve psaní místního jména Kralice (Králice N. Ř. I, 194 a Kralická bible N. Ř. III, 128) nebylo v N. Ř. nedůslednosti; Králice I, 194 nejsou totožné s Kralicemi moravskými, kde byla slavná tiskárna bratrská.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 85-86

Předchozí Bříště

Následující Čekanka