Časopis Naše řeč
en cz

Čekanka

[Hovorna]

(pdf)

-

Prof. B. Š. nás upozorňuje, že čekanka (v. V, 12) nemůže býti slovo ruské, protože Velkorusové vůbec nemají slova čekať, nýbrž říkají ždať (také č. ždáti znamená správně »čekati« a jen nedorozuměním je některým našim spisovatelům totéž co žádati). To je pravda; ale maloruština zná sloveso čekaty (jak sám prof. Š. píše), v běloruštině je také čekáć, ať vlivem polským či jako slovo domácí. Snad se zpráva N. l. týká krajů maloruských nebo běloruských, ač není nemožno, že válka slovo čekanka zanesla i někam na území velkoruské. Pravé slovo velkoruské pro »frontu« je podle prof. Š. óčereď ž. r., místy čerjód m. r. (též asi čeredá); jsou to slova příbuzná s č. střída, střídati se a znamenají vlastně řadu osob střídajících se, čekajících, až na kterou dojde. Také prý říkají Rusové frontě chvost (podle franc. queue?) a žertem ochvosťje.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 86

Předchozí Čaňa

Následující Čís, číš, číž