Časopis Naše řeč
en cz

Přezdívati

[Answers]

(pdf)

-

(L.) Že »přezdívati komu bláznů« nepokládáme za rčení správné, vyložili jsme 4, 244. Je-li v posudku knížky Klenotovy (7, 275) uvedeno »přezdívati koho bláznem« (m. komu bláznů), není korektura v závorce uvedená naše, nýbrž je, jako ve všech ostatních případech v tomto odstavci uvedených (skaloví m. skalí a p.), citována ze spisu Klenotova. Měli jsme snad i k této korektuře z opatrnosti poznamenati, že ani ona není správná, ale pokládali jsme to za zbytečné, protože jsme o výraze »přezdívati komu čeho« své mínění pověděli. — Že výraz »paní Bečvářové její úloha plně ležela« (Nár. l. z 20. XI) není správný, vykládali jsme již také (v N. Ř. 4, 282). Dodali jsme k tomu, že je možno říci místo toho po česku přiléhá, tedy užíti i téhož metaforického obratu, který je ve výraze německém (od oděvu, rukavičky atd.), a to bez újmy správnosti. Ale našim novinářům »leží« vždycky »plněji« výraz okopírovaný z němčiny než rovnocenný český originál. Patřilo by na ně opravdu někdy něco, co přilehne; snad by si pak existenci tohoto českého slovesa lépe pamatovali.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, p. 31

Previous Přeštice

Next Shlédnouti, zhlédnouti, vzhlédnouti