Časopis Naše řeč
en cz

Přeštice

[Answers]

(pdf)

-

Toto místní jm. čteme asi ode dvou let tak často psáno Přestice, že to nemůže býti náhodou. Patrně se někomu uzdálo, že Přeštice nic není, a začal psáti Přestice, což teprv nic není, a protože něco nezvyklého u nás hned najde hromadu napodobitelů, šíří se tento vynález den ode dne. Vykládali jsme 5, 91, že Přeštice (z Přěščici, Přeščice) mají [31]jméno po nějakém Přeškovi (Přěškovi), t. j. Přemyslu; psáti Přestice je taková moudrost, jako kdybychom psali listička m. lištička (liška) nebo neboztík, nebostík m. nebožtík (nebožec). Lid v okolí přeštickém ovšem vyslovuje po staru a správně Přeštice.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, pp. 30-31

Previous Přes

Next Přezdívati