Časopis Naše řeč
en cz

Šmakuláda

Martina Ireinová

[Short articles]

(pdf)

Šmakuláda

The article deals with the meaning, use and origin of the word šmakuláda and its derivatives.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
ireinova@iach.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Irena Fuková: Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině

Next Z dopisů jazykové poradně