Časopis Naše řeč
en cz

Šmakuláda

Martina Ireinová

[Drobnosti]

(pdf)

Šmakuláda

The article deals with the meaning, use and origin of the word šmakuláda and its derivatives.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
ireinova@iach.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 3

Předchozí Irena Fuková: Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině

Následující Z dopisů jazykové poradně