Časopis Naše řeč
en cz

Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině

Irena Fuková

[Short articles]

(pdf)

Smiechoval and other words ending in -val/-vál in Old Czech

The paper analyzes the ambiguous Old Czech lexeme smiechoval/směchoval. It examines its context, textual variants and relationship to the Latin original and compares the different ways it has been addressed in historical dictionaries. Based on word-formational, syntactic and semantic relationships, the lexeme is interpreted as a substantive compound meaning ‘jester, joker’.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
fukova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Lucie Jílková: Ne/přízvukování slov no a jo

Next Martina Ireinová: Šmakuláda