Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Martina Ireinová: Šmakuláda

Next Ondřej Koupil, Veronika Štěpánová: Naše řeč v roce 1817