Časopis Naše řeč
en cz

Samotíž

Ing. F. Smékal

[Hovorna]

(pdf)

-

V čísle 3. tohoto ročníku »N. Ř.« ptá se jeden Váš dopisovatel, zda se někde užívá slova »samotíž«. »Samotíž« je u horníků ve zdejších uhelných dolech všeobecně užívaný terminus technikus pro spouštění plných uhelných vozíků v nakloněných chodbách. Horníci vrazí do kol vozíků dřevěné nebo železné klíny, aby se nemohla otáčeti. Takto zabezpečený vůz spouští několik horníků, bráníce mu vzpíráním a zadržujíce jej rukama, aby se příliš nerozjel, po kolejnicích nakloněné chodby. Tomu se říká »jezditi samotíž« na rozdíl od t. zv. »ježdění na hašpli«, t. j. vytahování a spouštění vozíku po laně pomocí vrátku (hašple) a brzdy.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 8, s. 251

Předchozí Jura Buráň: Ještě »zázemí«

Následující Listárna