Časopis Naše řeč
en cz

Mšina

[Short articles]

(pdf)

-

(12, 2) Prof. J. Fr. Hruška nás upozorňuje, že toto slovo žije na Chodsku ve zvláštním významu. »Není-li prádlo dost bedlivě vycáráno (vymácháno), tu se úlomky vláken a vlněných chloupků spojí, snad silou kohese (jsou to stejnorodé chloupky), na skupinky, které se objeví na uschlém prádle jako ohyzdné malé skvrny, jež se musí kartáčem stírati; bývá to časem i marné. Na př.: Tu zástěru abys znovu namočila, je samá mšina«.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 6, p. 139

Previous Mám dvacet let

Next Obchod smíšeným zbožím