Časopis Naše řeč
en cz

Mšina

[Drobnosti]

(pdf)

-

(12, 2) Prof. J. Fr. Hruška nás upozorňuje, že toto slovo žije na Chodsku ve zvláštním významu. »Není-li prádlo dost bedlivě vycáráno (vymácháno), tu se úlomky vláken a vlněných chloupků spojí, snad silou kohese (jsou to stejnorodé chloupky), na skupinky, které se objeví na uschlém prádle jako ohyzdné malé skvrny, jež se musí kartáčem stírati; bývá to časem i marné. Na př.: Tu zástěru abys znovu namočila, je samá mšina«.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 6, s. 139

Předchozí Mám dvacet let

Následující Obchod smíšeným zbožím