Časopis Naše řeč
en cz

Zemská rada školní

[Answers]

(pdf)

-

(F. U.) Že správný a normální pořádek český je »zemská školní rada«, vykládali jsme v NŘ. už 6, 288. Jak vidíte, marně. Snad přijde jednou někdo na to, že nejširší pojem je rada, užší školní a ještě užší zemská a bude se pak psáti »zdeúředně« rada školní zemská. — O tvaru Blanensko jsme psali v letošním ročníku str. 89. — Krnovsko je jméno bývalého knížectví krnovského s městem Krnovem ve Slezsku. — Slovo bunkel (o němž by výklad 9, 72) nelze vykládati z něm. dunkel; brání tomu, když nic jiného, už jen paralelní tvar bunkač.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 9, p. 288

Previous Z cesty

Next Žďár