dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Žďár

[Answers]

(pdf)

-

(J. F.) Říká-li lid ve Vaší krajině ve Ždáře, je to tvar správnější než ve Ždáru: lokály na -ě, -e jsou v tomto sklonění totiž starší než na -u (na př. v boře, v Příboře je starší než v boru, v Příboru, říká se jen na Smíchově, na Vyšehradě, v Karlíně, ne na Smíchovu a p.), a o správnosti v takových případech rozhoduje jazykový zvyk. Kdo říká, že ve Žďáře by předpokládalo 1. p. Ždář, ne Ždár, je slabý v gramatice; podle něho by se mělo říkati na př. v Chotěboře, ne v Chotěboři.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 9, p. 288

Previous Zemská rada školní

Next Jiří Haller, Václav Ertl: Jinší, jinačí