Časopis Naše řeč
en cz

Brněnský

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) Tvar tento vlastně není odvozen od jména města nýbrž od jména jeho obyvatel (stč. Brněnín, mn. č. Brněné, později porušením přehlásky Brňané, podle starého 2. a 7. p. Brňan, Brňany); že by v něm vězela lat. přípona -ensis, nevěříme, protože by se pak asi říkalo brnenský. Podobný je tvar pražanský (Arch. č. 7, 151; 11, 199, z roku 1516), kterým však (vedle obvyklého pražský) se mínily jen vlastnosti [89]Pražanů, t. představitelů obce pražské. Tvar blanenský (příd. jméno k jménu města Blansko), který známe také z Nár. pol. 20. z. a 10. ř. 1923, je-li starý, dovedli bychom vyložiti jen tak, že by měl kořeny v pobočném pojmenování, na př. Blanná n. Blanné, nebo příd. jm. blanný (tvar budějický v. budějovský, budějovický předpokládá pobočný tvar Budějice = Budějovice, t. osada lidí Budějových = Budivojových).

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 3, s. 88-89

Předchozí Blížiti se k čemu

Následující Civěti