Časopis Naše řeč
en cz

Moment

[Hovorna]

(pdf)

-

(S. H.) Je to lat. slovo mômentum (stř. r.) »pohyb, rozhodující okolnost, pohnutka, okamžik«. U nás (podle způsobu u Němců obvyklého) buď »okamžik, krátká chvíle« (něm. der Moment), anebo »důležitá okolnost, pohnutka« (něm. das Moment).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 1, s. 28

Předchozí Městiště

Následující Návěst, návěstidlo