Časopis Naše řeč
en cz

Městiště

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. P.) ve významu místo, kde něco jest nebo kde se něco děje, je výraz správný a starý. V dnešním jazyce se ovšem už nevyskytuje, leda v určitých výrazech odborných (celní městiště a p.). — Místo nespr. protislužba (Gegendienst) je lépe říkati »vzájemná služba n. úsluha«. — Meziprodej (mezidoprava) jsou ovšem slova nesprávná (v. N. Ř. 3, 157); není-li jiné pomoci, je lépe se jim vyhnouti celou větou (vyhrazujeme si, že zboží může býti zatím prodáno a p.). Slovo mezitím nesprávné není. — Německé »Selbstkostenpreis« překládají naše slovníky výrazy »cena vlastního nákladu, cena, zač sám kdo co má«; snad by stačilo říkati i krátce »vlastní cena«, když by se vědělo, že se tím míní Selbstkostenpreis. — Jméno Picek souvisí svým kmenem s podst. jménem píce a znamenalo tvora dobře vykrmeného; pan Picek byl tedy původně totéž co pan Tlustý. Skloňovati Picek — Piceka (m. Picka) proto, aby Němci nemyslili, že 2. p. Picka je od jména Pick, je věc nemožná, protože se to příčí pravidlům českého jazyka. To by bylo zrovna tak, jako žádati na Francouzovi Legerovi, aby se psal na př. Lejair proto, aby ho Němci nečtli Legr.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 1, s. 28

Předchozí Kuří oko

Následující Moment