Časopis Naše řeč
en cz

Moment

[Answers]

(pdf)

-

(S. H.) Je to lat. slovo mômentum (stř. r.) »pohyb, rozhodující okolnost, pohnutka, okamžik«. U nás (podle způsobu u Němců obvyklého) buď »okamžik, krátká chvíle« (něm. der Moment), anebo »důležitá okolnost, pohnutka« (něm. das Moment).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, p. 28

Previous Městiště

Next Návěst, návěstidlo