Časopis Naše řeč
en cz

Rok spolupráce Naší řeči a Českých center

Ondřej Dufek, Michal Hořejší

[Recenze a zprávy]

(pdf)

A year of cooperation between Naše řeč and Czech Centres

Zpráva o roční spolupráci mezi časopisem Naše řeč a Českými centry.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
naserec@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 5

Předchozí Klára Dvořáková: O setkávání gramatiky s pragmalingvistikou

Následující Barbora Martinkovičová: Kolikaletý je mezi dvouletým a tříletým?