Časopis Naše řeč
en cz

O setkávání gramatiky s pragmalingvistikou

Klára Dvořáková

[Recenze a zprávy]

(pdf)

On encounters between grammar and pragmatics

Recenze knihy Hirschová, Milada (2017): Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou. Praha: Karolinum, 159 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
klara.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 5

Předchozí Jan Volín: Vývoj kodifikace české výslovnosti

Následující Ondřej Dufek, Michal Hořejší: Rok spolupráce Naší řeči a Českých center