Časopis Naše řeč
en cz

Strukturní mozaika

Miroslav Kubát

[Recenze a zprávy]

(pdf)

A structural mosaic

Recenze knihy Uličný, Oldřich (ed.) (2017): Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 214 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
miroslav.kubat@osu.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 3

Předchozí Robert Adam: Edice jako diagnóza?

Následující Michal Škrabal, Barbora Štěpánková: Obraz výkladových slovníků napříč Evropou