Časopis Naše řeč
en cz

Edice jako diagnóza?

Robert Adam

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Edition as a diagnosis?

Recenze knihy Velčovský, Václav (ed.) (2019): Jazyk jako fetiš: Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 384 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 3

Předchozí Martin Konvička: Protože změna: k české kauzální konstrukci protože X

Následující Miroslav Kubát: Strukturní mozaika