Časopis Naše řeč
en cz

Obraz výkladových slovníků napříč Evropou

Michal Škrabal, Barbora Štěpánková

[Recenze a zprávy]

(pdf)

A survey of monolingual dictionaries across Europe

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Michal Škrabal
Ústav Českého národního korpusu FF UK
Panská 890/7, 110 00 Praha 1
michal.skrabal@ff.cuni.cz

Barbora Štěpánková
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 2/25, 118 00 Praha 1
barbora.stepankova@mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 3

Předchozí Miroslav Kubát: Strukturní mozaika

Následující Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Bohemistické disertace roku 2019