Časopis Naše řeč
en cz

Instrumentál plurálu – „pádový kámen úrazu“?

Pavel Sojka

[Články]

(pdf)

Plural instrumental case – a tough nut to crack?

In 1981, four Czech language scholars published a significant paper entitled “The current state and future prospects of Standard Czech codification” in the journal Slovo a slovesnost. The paper contained, among others, a list of non-standard morphological variants that – according to the authors – could or should be included in the Standard Czech codification. In the meantime, some of these proposals have actually been realized. However, according to the authors’ statement, the non-standard -ma variant in the plural of the instrumental case still retained a certain degree of stylistic markedness, even though it was no longer distinctively non-standard. Today, forty years later, we aim to answer the question of to what extent we can still agree with this statement, particularly in spoken journalism.

Key words: codification, plural instrumental case, spoken journalism, Standard Czech
Klíčová slova: instrumentál plurálu, kodifikace, mluvená publicistika, spisovná čeština

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
pavel.sojka@pedf.cuni.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Pavel Caha, Lucie Taraldsen Medová: Syncretism in Nanosyntax and three types of passive participles in Czech

Následující Miloslav Vondráček: K existenci nominativních prepozic v češtině