Časopis Naše řeč
en cz

Syncretism in Nanosyntax and three types of passive participles in Czech

Pavel Caha, Lucie Taraldsen Medová

[Články]

(pdf)

Synkretismus v nanosyntaxi: tři typy pasivních participií v češtině

Nanosyntax is a relatively new framework of linguistic analysis that originates in the work of Starke (2009; 2018). In this article, we focus on the framework’s ability to deal with syncretism. As a specific case, we analyze passive participles in Czech. Building on Kratzer’s (2000) work, we introduce a three-way ambiguity of the Czech passive participle. The first distinction we make is between stative (adjectival) and eventive (verbal) passives. The second distinction applies within the set of stative participles and divides them into Target-state participles and Resultant-state participles. The latter describe states that hold as a result of some prior event taking place. Target-state participles entail no prior event. The result is a situation where we have three distinct meanings and just a single form (namely the passive participle), which is a situation usually covered by the term syncretism. In the last part, we describe how such a three-way ambiguity can be captured in Nanosyntax.

Key words: Nanosyntax, passive, syncretism
Klíčová slova: nanosyntax, pasivum, synkretismus

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
pavel.caha@phil.muni.cz, lucie.medova@gmail.com

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Petr Karlík: By-fráze v českém participiálním pasivu (cesta k analýze pasiva)

Následující Pavel Sojka: Instrumentál plurálu – „pádový kámen úrazu“?