Časopis Naše řeč
en cz

By-fráze v českém participiálním pasivu (cesta k analýze pasiva)

Petr Karlík

[Články]

(pdf)

The by-phrase in the Czech passive participle (one way toward the analysis of the passive)

This study discusses the three probably most influential theories of the passive in generative grammar: Chomsky (1957), Jaeggli (1986) and Collins (2005), aiming to evaluate their proposed analyses of the passive structure in terms of their adequacy with regard to the syntactic and semantic properties of the by-phrase in the Czech long passive, i.e. the structure “be – passive participle – DP with instrumental case (= by-phrase)”. It is shown that from this perspective, the most adequate theory of the verbal passive is the one by Collins (2005; 2018b), called “smuggling analysis”. This is because it naturally explains the thematic interpretation of the by-phrase and determines its distribution in the passive structure. The smuggling analysis predicts that the Czech by-phrase (= DP with instrumental case) is the external argument and has the same semantic/thematic interpretation as the [Spec, vP]-argument of the active clause. This theory is entirely consistent with other principles of generative grammar, especially with the UTAH hypothesis (Baker, 1988).

Key words: by-phrase, Czech data, passive participle, passive structure
Klíčová slova: by-fráze, data z češtiny, pasivní struktura, pasivní participium

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 660 88 Brno
pkarlik@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Tomáš Doischer: Využití Natural Semantic Metalanguage při popisu diskurzních částic: případová studie částice vždyť

Následující Pavel Caha, Lucie Taraldsen Medová: Syncretism in Nanosyntax and three types of passive participles in Czech