Časopis Naše řeč
en cz

Ke slovu vězenkyně

Martin Beneš

[Drobnosti]

(pdf)

On the Czech word vězenkyně ‘female prisoner’

The paper begins by documenting the surprisingly frequent occurrence of the Czech non-codified form vězenkyně (a variant of the codified form vězeňkyně), showing that the ratio of these two forms in 4,225- billion-word corpus SYN v7 is about 3:1 (ARF = 2.6:1) in favor of the codified form vězeňkyně (Section 1). Given this background, it further addresses the question of why the non-codified form vězenkyně actually occurs and why it is spreading (Section 2), then undertakes the question of (how to determine) its normativity or correctness (Section 3.1) and finally comments on the procedure of its possible codification (Section 3.2). The paper concludes with a sketch of an answer to the question of the correctness of form vězenkyně for language counselling purposes and argues that this currently non-codified form should not be treated as incorrect (Section 4).

Key words: codification, corpus, language correctness, language counselling center, norm, usage
Klíčová slova: jazyková poradna, jazyková správnost, kodifikace, korpus, norma, úzus

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 5

Předchozí Robert Adam, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019

Následující Z jazykové poradny