Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019

Robert Adam, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková

[Recenze a zprávy]

(pdf)

The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2018–2019

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Kruh přátel českého jazyka
Filozofická fakulta UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 5

Předchozí Olga Navrátilová: K novému popisu staročeské apelativní deklinace

Následující Martin Beneš: Ke slovu vězenkyně