Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019

Robert Adam, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková

[Reviews and reports]

(pdf)

The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2018–2019

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Kruh přátel českého jazyka
Filozofická fakulta UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 5

Previous Olga Navrátilová: K novému popisu staročeské apelativní deklinace

Next Martin Beneš: Ke slovu vězenkyně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1