Časopis Naše řeč
en cz

Chatbot

Anna Černá

[Drobnosti]

(pdf)

On the Czech word chatbot

This article discusses the meaning, word formation, use and declension of the Czech word chatbot.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
cerna@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 5

Předchozí Robert Adam – Ondřej Koupil – Petr Nejedlý – Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018

Následující Z jazykové poradny