Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018

Robert Adam – Ondřej Koupil – Petr Nejedlý – Irena Vaňková

[Recenze a zprávy]

(pdf)

The Circle of Friends of the Czech Language during the 2017/2018 academic year

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Kruh přátel českého jazyka
Filozofická fakulta UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 5

Předchozí Jiří Šedý: Bezesná noc: Komentář ke knize O jazyce bez hranic

Následující Anna Černá: Chatbot