Časopis Naše řeč
en cz

Od povolaných aneb K sedmdesáté popularizační knize o češtině a jazykovědě

Jan Táborský

[Recenze a zprávy]

(pdf)

From the experts or On the seventieth popularizing book on Czech and linguistics

Recenze knihy Adam, Robert – Bozděchová, Ivana – Dittmann, Robert – Andrlová Fidlerová, Alena – Chromý, Jan – Mareš, Petr – Rejzek, Jiří – Synková, Pavlína – Šormová, Kateřina (2017): O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 286 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Jazyková agentura Syntagma
Barvičova 31, 602 00 Brno
taborsky@syntagma.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 5

Předchozí Milena Hebal-Jezierska: Ústup protetického v-

Následující Jiří Šedý: Bezesná noc: Komentář ke knize O jazyce bez hranic

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1