Časopis Naše řeč
en cz

Ústup protetického v-

Milena Hebal-Jezierska

[Recenze a zprávy]

(pdf)

The regression of the prothetic v-

Recenze knihy Chromý, Jan (2017): Protetické v- v češtině. Praha: Filozofická fakulta UK, 281 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav západní a jižní slavistiky Varšavské univerzityrnul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polskornm.hebal-jezierska@uw.edu.pl

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 5

Předchozí Ondřej Bláha: Slovotvorné afixy v současné češtině

Následující Jan Táborský: Od povolaných aneb K sedmdesáté popularizační knize o češtině a jazykovědě