Časopis Naše řeč
en cz

Od povolaných aneb K sedmdesáté popularizační knize o češtině a jazykovědě

Jan Táborský

[Reviews and reports]

(pdf)

From the experts or On the seventieth popularizing book on Czech and linguistics

Recenze knihy Adam, Robert – Bozděchová, Ivana – Dittmann, Robert – Andrlová Fidlerová, Alena – Chromý, Jan – Mareš, Petr – Rejzek, Jiří – Synková, Pavlína – Šormová, Kateřina (2017): O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 286 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Jazyková agentura Syntagma
Barvičova 31, 602 00 Brno
taborsky@syntagma.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 5

Previous Milena Hebal-Jezierska: Ústup protetického v-

Next Jiří Šedý: Bezesná noc: Komentář ke knize O jazyce bez hranic