Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz:
Potřebovali bychom výklad textu, a to druhé věty ustanovení § 73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, která zní: „Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.“
Jde nám o to, zda „výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance“ skončí (1) hned zítra po doručení odvolání nebo vzdání se místa, nebo (2) až pozítří po doručení odvolání nebo vzdání se místa.

Odpověď:
Pro účely výkladu předpokládáme, že když příslušná osoba přestane vykonávat práci na pozici vedoucího zaměstnance, přejde na jinou, nejspíš nižší pozici, tj. že nebude např. propuštěna; i kdyby tomu tak nebylo, nemění to nic na následující odpovědi.
Představíme-li si pro přesnější rozbor dotazu, že k doručení odvolání nebo vzdání se místa došlo např. v úterý, pak jde o to, zda (1) příslušná osoba přestane vykonávat práci na místě vedoucího zaměstnance vlastně hned na konci dne doručení odvolání nebo vzdání se místa, tj. zda práci na jiné pozici začne vykonávat hned od zítřka – tj. od středy, nebo zda (2) příslušná osoba přestane vykonávat práci na místě vedoucího zaměstnance s odstupem jednoho dne po doručení odvolání nebo vzdání se místa, tj. práci na jiné pozici začne vykonávat až od pozítří – tj. od čtvrtka.

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Problém spočívá jednak v tom, že den představuje interval (v kontextu pracovního práva jde nejspíš o kalendářní den, tj. interval 0–24 h) a že výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance (ale samozřejmě i na jakékoliv jiné pozici) musí skončit v jeden konkrétní časový bod – z podstaty věci ukončí příslušná osoba práci na dané pozici v jediný okamžik, nejtypičtěji asi na rozhraní dvou kalendářních dnů, tj. o půlnoci např. mezi 1. a 2. dnem nějakého kalendářního měsíce. Není možné, aby svou práci jaksi postupně ukončovala po dobu nějakého časového intervalu, tj. např. dne – i takové ukončování musí nakonec skončit v určitém časovém bodě.
Za těchto okolností, tj. je-li den interval a nemůže-li být práce na dané pozici ukončována jaksi v jeho průběhu, není možné jednoznačně říct, zda má práce na dané pozici skončit (1) už se začátkem tohoto intervalu, nebo (2) až s jeho koncem.
(1) V prvním případě by to znamenalo, že výkon práce na místě vedoucího zaměstnance končí hned v den doručení odvolání nebo vzdání se místa (o půlnoci tohoto dne), že zítra (ve středu) už daná osoba začne pracovat na jiné pozici. Výkon práce na pozici vedoucího zaměstnance by v tomto případě končil se začátkem denního intervalu, který následuje po dni doručení odvolání nebo vzdání se místa, tj. o půlnoci tohoto dne (tj. půlnoci z úterý na středu).
(2) Ve druhém případě by to znamenalo, že výkon práce na místě vedoucího zaměstnance končí až s odstupem jednoho dne po doručení odvolání nebo vzdání se místa, že zítra (ve středu) ještě bude daná osoba pracovat na místě vedoucího zaměstnance, že na jiné pozici začne pracovat až pozítří (ve čtvrtek). Výkon práce na pozici vedoucího zaměstnance končí s koncem denního intervalu, který následuje po dni doručení odvolání nebo vzdání se místa, tj. o půlnoci následujícího dne (tj. půlnoci ze středy na čtvrtek).

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 4

Předchozí Martin Beneš: Kalamáry

Následující Tomáš Duběda: Fonologická adaptace anglicismů v kvantitativním pohledu