Časopis Naše řeč
en cz

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání

Michal Místecký

[Reviews and reports]

(pdf)

Miroslav Červenka’s verse theory: A corpus perspective

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka OU
Reální 3, 702 00 Ostrava
michal.mistecky@osu.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 3

Previous Ludmila Uhlířová: Co je v lingvistice nového

Next Petr Nejedlý: Ze slovníku raněnovověké češtiny: klorýt