Časopis Naše řeč
en cz

Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu

Martin Beneš

[Články]

(pdf)

How and why to sociologize the approach to language cultivation

The paper outlines the conceptualization of language cultivation from the perspective of so-called ontological “socialism”. In the first part, it briefly describes this conceptualization, concentrating on its central, most relevant aspects (concepts of intersubjectivity, common knowledge and normativity of language). In the second part, it deals with its selected implications for the subject field of language cultivation, in particular with regard to the phenomenon of language correctness. In the final, third part, the paper tentatively proposes the contours of a research program that would be useful to establish in light of these implications.

Key words: language cultivation, ontological socialism, intersubjectivity, common knowledge, language correctness, linguistic rule, usage, norm, codification, language change
Klíčová slova: jazyková kultura, ontologický socialismus, intersubjektivita, sdílené znalosti, jazyková správnost, jazykové pravidlo, úzus, norma, kodifikace, jazyková změna

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 5

Předchozí Markéta Pravdová, Jan Chromý, Ondřej Dufek: Naše řeč stoletá a co dál?

Následující Barbora Albrechtová: Přechylování jmen živočichů

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1