Časopis Naše řeč
en cz

Přechylování jmen živočichů

Barbora Albrechtová

[Články]

(pdf)

Derivation of opposite gender forms of animal names

The derivation of opposite gender forms in the case of animal names is a peripheral language phenomenon which is not covered by grammars in sufficient detail. Therefore, grammars sometimes contain simplified and inaccurate statements. This article describes occurrences of derived opposite gender forms of animal names in dictionaries and their usage. Some of the statements included in grammars are either disproved or further specified here. For example, this article proves the productivity of the frequently overlooked suffix -ka and points out the complexity of markedness of derived opposite gender forms. Although the article is primarily synchronic, it also deals with historical development where necessary.

Key words: animal names, derivation of gender opposite forms, markedness, word-formation
Klíčová slova: jména živočichů, přechylování, příznakovost, slovotvorba

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
albrechtova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 5

Předchozí Martin Beneš: Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu

Následující Ondřej Dufek: O ČEZu, UNESCU a Ikee. Psaní iniciálových zkratkových slov a tendence k jejich skloňování

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1