Časopis Naše řeč
en cz

Nostalgie po dobách nedávno minulých

Věra Dvořáčková

[Drobnosti]

(pdf)

Nostalgia for the recent past

The article is focused on the word-forming and lexically-semantic characteristics of the expressions ostalgia/ostnostalgia, westalgia, eastalgia, yugostalgia/yugo-nostalgia and Titostalgia/Tito-nostalgia, on explaining the causes that led to the creation of their denotates and the method used to adapt these nouns in the Czech language.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
dvorackova@mua.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 4

Předchozí Zdeňka Vychodilová: Nová česká knížka o diskurzu

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1