Časopis Naše řeč
en cz

Nová česká knížka o diskurzu

Zdeňka Vychodilová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A new Czech book on discourse

This article is a review of Soňa Schneiderová: Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum, 2015. 164 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra slavistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
zdenka.vychodilova@upol.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 4

Předchozí Jana Nová, Helena Pernicová: Ke zpracování názvů rostlin v Akademickém slovníku současné češtiny

Následující Věra Dvořáčková: Nostalgie po dobách nedávno minulých

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1