Časopis Naše řeč
en cz

Nekončící příběhy s češtinou

Ivana Bozděchová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Never-ending stories with Czech

This article is a review of Milan Hrdlička: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha: Karolinum, 2015, 266 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
ivana.bozdechova@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 2, s. 101-103

Předchozí Jan Volín, Pavel Šturm: Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu

Následující František Martínek: Pracovní seminář o možnostech digitálního zpřístupňování starších českých textů

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1