Časopis Naše řeč
en cz

Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu

Jan Volín, Pavel Šturm

[Články]

(pdf)

A firm spot for speech rhythm research

The paper deals with research on speech rhythm. It presents an experiment that investigated the moment of syllabic perceptual anchoring. More than twenty respondents were asked to synchronize production of four similar words in different grammatical forms with metronome beats. The recordings of their attempts reveal the rhythmically most important moment in each word. The description of the experiment is presented against the background of previous research in the area. It shows how the first syllable onset and the second syllable coda influence the position of the rhythmic centre of gravity in Czech.

Key words: rhythm of speech, perceptual mechanisms, p-centre, syllable, onset, coda
Klíčová slova: rytmus řeči, percepční mechanismy, p-centrum, slabika, prétura, koda

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.volin@ff.cuni.cz
pavel.sturm@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 2, s. 92-100

Předchozí Barbora Procházková: Ke zpracování názvů pekařských a cukrářských výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny

Následující Ivana Bozděchová: Nekončící příběhy s češtinou

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1