Časopis Naše řeč
en cz

Ke zpracování názvů pekařských a cukrářských výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny

Barbora Procházková

[Články]

(pdf)

On the treatment of the names of bakery and confectionery products in the Academic Dictionary of Contemporary Czech

This article analyses the treatment of the names of bakery and confectionery products in the Academic Dictionary of Contemporary Czech (Akademický slovník současné češtiny). It devotes attention to the choice of genus proximum for explanation and to the role of exemplification in illustrating the meaning of the given lexical unit. Based on a sample of entries, we aim to present how the method of the ASSČ differs from the practice of previous Czech monolingual dictionaries.

Key words: Czech language, dictionary entry, monolingual dictionary, treatment of meaning, genus proximum, distinctive features of meaning
Klíčová slova: čeština, heslové slovo, výkladový slovník, výklad významu, opěrné slovo ve výkladu, diferenční rysy významu

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
bprochazkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 2, s. 84-91

Předchozí Pavla Kochová, Zdeňka Opavská: Akademický slovník současné češtiny

Následující Jan Volín, Pavel Šturm: Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1