Časopis Naše řeč
en cz

Kolik řeči je vlastně v řeči

Jan Volín

[Drobnosti]

(pdf)

How much talk there actually is in talk

The article deals with several categories of seemingly undesirable speech events in conversation.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.volin@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 1, s. 52-55

Předchozí Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1