Časopis Naše řeč
en cz

K periferním lexikálním přejímkám středověkého slovníkáře

Petr Nejedlý

[Články]

(pdf)

On peripheral lexical borrowings of a mediaeval lexicographer

Latin-Czech pair zidrach hiratis from the mediaeval Klaret’s vocabulary consists of two words not documented in any other Old Czech source; moreover, it is not clear which of them is the Czech one. Some mediaeval Latin encyclopaedias use the word zidrach, but, certainly, it is not of the Latin origin. The word hiratis (unknown from elsewhere) is entirely opaque: neither its ending nor its root can refer to any Czech or Latin word. We explain zidrach as a Czech word of the German origin (seedrache) denoting sea-horse. The form hiratis is probably an abbreviation, possibly a corruption (perhaps from the Latin hippocampus).

Key words: lexical reconstruction, Master Klaret, Old Czech, lexicon, meaning, origin of the word, semantics
Klíčová slova: lexikální rekonstrukce, Klaret, stará čeština, slovní zásoba, význam slova, původ slova, sémantika

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 238-242

Předchozí Josef Štěpán: Podmínky elipsy střední věty v podřadném souvětí

Následující Jana Přikrylová: Stručně o komunikaci policistů, zejména o policejním slangu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1