Časopis Naše řeč
en cz

Podmínky elipsy střední věty v podřadném souvětí

Josef Štěpán

[Články]

(pdf)

The conditions for the ellipsis of the middle clause in a hypotactic complex sentence

The article gives a survey of the relevant Czech linguistic literature and delimits the theoretical basis of the research. The empirical data of sentence ellipses is minutely classified on the basis of their lexical meaning into three basic types (gaining, possession and submitting of information). In these types conditions for the sentence ellipsis in the complex sentence with chain dependence of subordinate clauses are investigated. It has been newly discovered that the decisive condition of this ellipsis is the lexical semantics of the main clause. In sentence ellipsis of the clause of purpose, the subordinate clause of the second degree of dependence becomes a part of the valence potential of the main clause. In contrast, in the ellipsis of the temporal and causal dependent clause, the main clause must express mental or physical state or psychical process.

Key words: conditions for the sentence ellipsis, meaning of the main clause, sentence ellipsis, valence
Klíčová slova: podmínky větné elipsy, význam hlavní věty, větná elipsa, valence

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Peroutkova 1760/19, 150 00 Praha 5
stepan.josef@centrum.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 225-237

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Petr Nejedlý: K periferním lexikálním přejímkám středověkého slovníkáře

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1