Časopis Naše řeč
en cz

Jak se píše wifi

Klára Dvořáková

[Drobnosti]

(pdf)

How is wifi spelled

This article discusses the origin, use and spelling variants of the expression wifi.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
klara.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 4, s. 220-223

Předchozí Věra Dvořáčková: Selfie, selfies, selfíčko

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1