Časopis Naše řeč
en cz

Nová knížka o slovenských příjmeních

Zuzana Hlubinková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A new book on Slovak surnames

The article is a review of Milan Majtán: Naše priezviská. Bratislava: VEDA, 2014. 196 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
hlubinkova@iach.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 4, s. 212-215

Předchozí Miloslava Vajdlová: Od duchovního společenství k ozdobě: Lexémy tovaryšstvie a tovaryšstvo ve staré češtině

Následující Věra Dvořáčková: Selfie, selfies, selfíčko

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1