Časopis Naše řeč
en cz

Kněžháj, Paní hora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech

Pavel Štěpán

[Drobnosti]

(pdf)

Kněžháj, Paní hora, Barčí kout, Bohousná . On the expression of possessivity in minor place names

The article discusses the expression of possessivity in selected types of minor place names from the territory of Bohemia. 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.  

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
stepan@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 156-161

Předchozí Robert Adam: Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64

Následující Renáta Neprašová: K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1