Časopis Naše řeč
en cz

Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64

Robert Adam

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Volumes 61–64 of the journal Český jazyk a literatura [Czech Language and Literature]

This article is a report on past four volumes of the journal Český jazyk a literatura [Czech Language and Literature]. 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.  

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 152-155

Předchozí Pavlína Jínová: Nová klasifikace souvětí v současné češtině

Následující Pavel Štěpán: Kněžháj, Paní hora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1